Radu-Dan Vlad

Născut la 5 octombrie 1939, în oraşul Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea (V 13 nov. 2000). Absolvent al Colegiului “Nicolae Bălcescu”, Craiova, (1953-1956), şi al facultăţii de  istorie - secţia arhivistică din cadrul Universităţii Bucureşti (1964-1969), ca şef de promoţie.

                După absolvire şi-a desfăşurat activitatea ca redactor la “Viaţa studenţească” (1969-1972), după care a fost documentarist la Oficiul de Informare şi Documentare din cadrul Ministerului Învăţământului.

Din anul 1979 cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”, unde a elaborat şi publicat numeroase studii şi articole pe probleme de istorie economică din perioada modernă a României: Documente privind domnia lui Alexandru Ioan Cuza; Dicţionar istoric al localităţilor din Ţara Românească; Structuri socio-economice rurale în România (1866-1888); Evoluţia proprietăţii pământului în România (1864-1900); Afirmarea curentului protecţionist în deceniul premergător independenţei; P.S. Aurelian şi Academia Română, Opinii privind dezvoltarea industriei naţionale în anii 1859-1866; Procesul de la Târgovişte al mişcării antidinastice din 8 august 1870; P.S. Aurelian - Ctitor al învăţământului agronomic românesc; Al. Candiano-Popescu - Martor şi cronicar al timpului său (1877-1878); Opt scrisori inedite ale lui  Nicolae Titulescu; Din corespondenţa lui Nicolae Titulescu cu  Take Ionescu; Consideraţii asupra structurii capitalului în România (1864-1878); Le gouvernement libéral de P.S. Aurelian (21 nov. / 3 déc. 1896 - 31 mars / 12 avr. 1897).

Ca un corolar al activităţii de cercetător se constituie monografia dedicată lui P.S. Aurelian, o personalitate de prim rang a istoriei moderne a României, intitulată P.S. Aurelian. Omul şi epoca.

                Ultimul deceniu al vieţii şi l-a dedicat cu pasiune editării a numeroase lucrări de referinţă din domeniul istoriografiei şi memorialisticii, la Editura Majadahonda pe care a fondat-o în 1994.

Produse pe pagină:
Sortare după: