Marusia Carstea

Numele si prenumele: CÎRSTEA ELENA MARUSIA

Data şi locul nasterii: 16 ianuarie 1973, Craiova, jud. Dolj

 

Studii:

- Liceul „Elena Cuza” – Craiova (promoţia 1992)

- Universitatea din Craiova – Facultatea de Litere si Istorie (promoţia 1997), specializarea: Istorie

- Limba şi Literatura Engleză

- Studii Aprofundate, Specializarea – România în Relaţii Internaţionale (promoţia 1998)

Poziţia profesională şi loc de muncă:

- conf. univ. dr. Facultatea de Stiinţe Sociale, Catedra de Istorie

Titlu stiinţific:

- Doctor în istorie, titlul ob_inut în 2004, în cadrul Universită_ii din Craiova, având tema Relaţii diplomatice anglo-române (1936-1939), sub conducerea prof.univ.dr. Gh. Buzatu

Ruta profesională:

- doctorand cu frecvenţă ZI – cu buget (1998-2002);

- asistent titular – Universitatea din Craiova – Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, catedra de Istorie (2002-2006);

- lector – Universitatea din Craiova – Facultatea de Stiinţe Socio-Umane, catedra de Istorie (2006-2009)

- conferenţiar – Universitatea din Craiova – Facultatea de Stiinţe Sociale, catedra de Istorie (2009 – în prezent)

Domenii de preocupări academice si de cercetare:

- relaţiile româno-engleze în perioada interbelică

- istoria universală contemporană

Preocupări academice si de cercetare stiinţifică:

- nr. cărţilor publicate:

- singur autor – 3

- în colaborare – 4

- nr. cărţilor si volumelor coordonate – 5

- nr. studiilor si articolelor stiinţifice – 46

- participări la 25 simpozioane stiinţifice naţionale si internaţionale

- colaborator extern la Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopsor” – Craiova. Tema de plan Civilizaţie urbană la Dunărea de Jos (2006-2009)

- colaborator onorific, din 2004, al revistei „Europa XXI” (revistă care apare sub egida Academiei Române, Filiala Iasi)

- membru în Societatea de Stiinţe Istorice, filiala Dolj

Activitatea didactică:

- disciplinele de curs si seminar: Istoria universală contemporană – curs (Licenţă); Regimuri totalitare din Europa – curs (Licenţă); Istoria Europei – curs (Licenţă); România în sistemul relaţiilor internaţionale contemporane – curs si seminar (Master); România si Conferinţele de Pace de la Paris (1919-1920; 1946-1947) – seminar special (Licenţă).

Responsabilităţi editoriale:

- redactor „Analele Universităţii din Craiova”. Seria Istorie (din 2005)

- din anul 2006-2007 secretar de redacţie al revistei „Europa XXI” (revistă care apare sub egida Academiei Române, Filiala Iasi)

Limbi străine cunoscute: engleza.

Produse pe pagină:
Sortare după: