Ioan Scurtu

Biografie Ioan SCURTU prof. Dr. Univ.

Data naşterii: 27.11. 1940

 

· Academia Oamenilor de Stiinta din Romania - Președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie; Membru în Consiliul Științific al AOSR

-    Activitate de cercetare științifică

-    Coordonare în domeniul istoriei și arheologiei

· Universitatea Spiru Haret - Profesor universitar doctor

-    Activitate didactică

-    Activitate de cercetare ştiinţifică

-    Activitate de conducere: decan al Facultăţii de Istorie (1991 - 1992, 2007 - 2008), prorector al Universităţii Spiru Haret (2004 - 2007)

-    Membru al Biroului Senatului Universităţii Spiru Haret (2004 – 2007)

· Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Cercetător ştiinţific principal, gradul I

-    Coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică

-    Activitate de cercetare ştiinţifică

· Academia de Poliţie „Al.I. Cuza” , Facultatea de Arhivistică - Profesor universitar doctor

-    Activitate didactică

-    Activitate de cercetare ştiinţifică

-    Activitate de conducere: decanul Facultăţii de Arhivistică (1992 - 1994)

-    Preşedintele Consiliului Facultăţii de Arhivistică (1992 - 1994)

-    Membru în Consiliul Facultăţii de Arhivistică (1992 – 2008)

-    Membru în Biroul Senatului şi al Senatului Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” (1991 - 1996)

· Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului - Cercetător ştiinţific principal, gradul I

-    Activitate de cercetare ştiinţifică

· Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române – Director, Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului, Redactor-şef adjunct al "Revistei Istorice" (2001 - 2006) şi al revistei „Historical Yearbook” (2003 - 2006), ambele ale Institutului

-    Activitate de conducere

-    Activitate de cercetare ştiinţifică

· Universitatea Bucureşti - Profesor universitar doctor

-    Activitate didactică

-    Activitate ştiinţifică

-    Activitate de conducere: şeful Catedrei de Istoria Românilor (1990 - 2003)

-    Membru în Consiliul Facultăţii de Istorie (1975 - 2004)

-    Membru în Senatul Universităţii Bucureşti (1990 - 1994)

· Arhivele Naţionale ale României - Director general

· Ministerului Învăţământului - Inspector general; expert

 

RECUNOAŞTERI ALE UNOR FORURI ŞTIINŢIFICE

·   Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (din 1998)

·   Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (din 2007)

·   Membru în Consiliul Naţional al Istoricilor din România, de pe lângă Academia Română (din 1996)

 

ACTIVITATE ÎN SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE ŞI ASOCIAŢII PROFESIONALE

·   Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (din 2007)

·   Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (din 1999)

·   Preşedintele Fundaţiei „Forumul European pentru Istorie şi Cultură” (din 1999)

·   Membru al Clubului Istoricilor „N. Iorga” (din 2000)

·   Prim-vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (1991 - 1998); preşedintele filialei Bucureşti (1990 - 1991); membru în Biroul Executiv (din 1984)

·   Preşedinte de onoare al Federaţiei Arhiviştilor din România (din 2003)

 

PARTICIPĂRI LA CONSILII UNIVERSITARE, ŞTIINŢIFICE ŞI ACADEMICE

·   Membru al Biroului Senatului Universităţii „Spiru Haret” (2004 - 2007)

·   Preşedintele Consiliului Facultăţii de Istorie a Universităţii „Spiru Haret” (2007 - 2008)

·   Membru în Consiliul Facultăţii de Arhivistică, a Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” (1992 - 2008)

·   Membru în Consiliului Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti (1975 - 2004)

·   Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (din 1993)

·   Membru în Senatul Universităţii Bucureşti (1990 - 1994)

·   Vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (2004 - 2009)

·   Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române (2001 - 2006)

·   Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române (1982 - 1989)

·   Series Editor al revistei "Annals. Series of History and Archeology" editată de Academia Oamenilor de Știință din România

·   Membru în colegiile de redacţie ale revistelor „Analalele Universităţii Bucureşti. Seria Istorie” (1975 - 1991), „Studii şi Articole de Istorie” (din 1963; preşedintele Colegiului de redacţie - din 1999); „Analele Universităţii Spiru Haret. Seria Istorie”; „Dosarele istoriei”; „Historia”; „Europa XXI”; „Document” ş.a.

·   Redactor-şef adjunct al "Revistei Istorice" (2001 - 2006) şi al revistei „Historical Yearbook” (2003 - 2006), ambele ale Institutului de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române

 

RESPONSABILITĂŢI SPECIALE
 

·   Președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Oamenilor de Știință din România (din 2007)

·   Președintele Societății de Științe Istorice din România (din 1999)

·   Copreşedinte din partea României în Comisia Româno-Rusă pentru Studierea Problemelor Izvorâte din Istoria Relaţiilor Bilaterale, inclusiv Problema Tezaurului României depus la Moscova în timpul Primului Război Mondial (din 2003)

·   Prorector al Universităţii Spiru Haret (2004 - 2007)   

·   Membru în Biroul Senatului Universităţii Spiru Haret (2004 - 2007)

·   Directorul general adjunct al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (2004 - 2009)

·   Vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (2004 - 2009)

·   Preşedinte de onoare al Federaţiei Arhiviştilor din România (din 2003)    

·   Consilier de Stat la Administraţia Prezidenţială (2001 - 2004)

·   Secretarul coordonator al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului şi a Consecinţelor lui în România (2003 - 2004)

·   Membru al Clubului Istoricilor „N. Iorga” (din 2000)

·   Preşedintele Fundaţiei „Forumul European pentru Istorie şi Cultură” (din 1999)

·   Prim-vicepreşedinte (1991 - 1999) ; membru în Biroul Executiv al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (din 1984), preşedintele filialei Bucureşti a Societăţii de Ştiinţe Istorice (1990 - 1991)

·   Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (din 1993)

·   Directorul Institutului de Istorie "N. Iorga" al Academiei Române (2001 - 2006)

   

·   Directorul Centrului de Cercetare „Istoria secolului XX”, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti (din 2001)

·   Şeful Catedrei de Istoria Românilor, Universitatea din Bucureşti (1990 - 2003)

·   Directorul general al Arhivelor Naţionale ale României (1991 - 1996)

·   Decanul Facultăţii de Istorie a Universităţii Spiru Haret (1991 - 1992, 2007 - 2008)

·   Decanul Facultăţii de Arhivistică a Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” (1992 - 1994)

·   Membru în Biroul Senatului şi al Senatului Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza” (1991 - 1996)

·   Inspector general în Ministerul Învăţământului (salariat, 1979); (extern, 1980 - 2006)

·   Preşedinte, secretar şi membru al Comisiei Naţionale de Istorie (1980 - 2006),

 

Premii, citări

·   premiul Academiei Române (1983) pentru lucrarea Viaţa politică din România. 1918 - 1944 (Editura Albatros, 1982);

·   „Om al Anului 1995” acordat de „The American Biographical Institute and its Board of International Research”;

·   premiul „Gh. Brătianu" al Fundaţiei „Magazin istoric" (2003) pentru cartea Viaţa cotidiană a românilor în perioada interbelică (Editura Rao, 2001)

·   „voce” în „Enciclopedia personalităţilor din România. Hübners Who is Who” (2006); Dicţionarul personalităţilor din România. Biografii contemporane (2010); Dicţionar enciclopedic, vol. II (2006)

·   „voce” în volumul Istorici români de azi (2003)

·   volum Omagiu istoricului Ioan Scurtu (2000, 822 p.); 1940 - Iluzii, teamă, trădare şi terorism internaţional. Omagiul Profesorului Ioan Scurtu, 2 vol. (2010, 534+597 p.); In Honorem Prof. univ. dr. Ioan Scurtu la 70 de ani, Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ (2010, 77 p.)

·   titlul de „Conferenţiar Evidenţiat” acordat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului (1986);

·   citat în Enciclopedia istoriografiei româneşti (1978), Bibliografia istorică a României (toate volumele), în numeroase lucrări de istorie contemporană, apărute în ţară şi în străinătate;

·   Diploma şi Placheta de Aur a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2007);

·   premii ale mai multor institute de cercetare ştiinţifică, muzee, fundaţii, publicaţii, etc.;

 

Decoraţii

·   Ordinul Naţional „Serviciul Credincios" în grad de Cavaler (2002)

·   Ordinul "Meritul Cultural" în grad de cavaler (2009)

 

Doctor honoris causa

Doctor honoris causa al Universităţii Ovidius din Constanţa (2007)

Produse pe pagină:
Sortare după: