Ilie Badescu

BĂDESCU, Ilie (09.05.1948, Luncaviţa, jud. Caraş Severin) – sociolog, prof. dr. 

 

Studii ©Licenţiat, Facultatea de Filozofie, secţia Sociologie a Universităţii din Bucureşti, 1972; © Doctorat în sociologie, Universitatea Bucureşti, 1984, cu teza ”Mobilitate culturală şi schimbare socială. Sincronism european şi cultură critică românească”;

Stagii în străinătate ©Bursier IREX în SUA (cercetari la Arhiva Phillip Mosley a Universitatii din Illinois si  la Departamentul de Antropologie al Universitatii Massachusetts-Amherst); ©Bursier  Fullbright la Centrul Fernand Braudel, Binghamton (1990) ; ©Cercetare arhive – Arhiva “Ph. Mosley” Illinois si Columbia University; ©Studii la Centrul F. Braudel asupra contextului cultural şi lingvistic al traducerii lucrării “Sistemul mondial modern” (Modern World System), autor Immanuel Walerstein, Directorul Centrului.

Activitate didactică: Cursuri: ©Istoria sociologiei; ©Sociologia şi geopolitica globalizării; ©Teorii ale dezvoltării sociale; ©Risc social şi dezvoltare comunitară; ©Antropologie socială şi culturală; ©Naţiune şi naţionalism în Balcani; ©Teorii ale dezvoltării; ©Geopolitică; ©Sociologia problemelor sociale; ©Idei politice şi doctrine politice româneşti; ©Sociologia culturii.

Alte activităţi profesionale ©Membru în colegiul de redacţie al publicaţiilor de profil sociologice şi respectiv geopolitice “Sociologie românească”, “Euxin”, “România Socială” ; ©Director al Institutului de Studii Sociocomportamentale si Geopolitice (ISOGEP) ; ©Director al publicaţiei „EUXIN. Revistă de Sociologie, Geopolitică si Geoistorie”. Director al Institutului Naţional de Cercetare a Civilizaţiei Rurale al Fundaţiei “Nişte ţărani”; ©Coordonator al Programului de mobilităţi academice internaţionale pentru doctoranzi şi al Programului major de cercetare: “Integrarea europeană şi geopolitica reprezentărilor”; ©Presedinte al Asociatiei Sociologilor din România ; ©Membru al Centrului Fernand Braudel, Binghamton, SUA. Conducător de doctorat  în sociologie, din anul 1995.

Programe de cercetare internaţională: Cercetări şi programe internaţionale comune cu: ©Anglia Politechnic University, ©Universitatea din Barcelona, ©Universitatea din Umea, ©Suedia, ©Tiffin University, USA, program finalizat prin video-conferinţa consacrată “Tranziţiei şi reformei în România”.

Distincţii ©Premiul “Dimitrie Gusti” al Academiei Române pentru lucrarea ”Sociologia şi geopolitica frontierei” ; ©Premiul revistei “Luceafărul” (Uniunea Scriitorilor) , pentru lucrarea ”Sincronism european şi cultură critică românească”; ©Premiul “Dimitrie Gusti” al Fundaţiei Internaţionale a Religiilor, pentru lucrarea ”Teoria latenţelor”.

Lucrări ştiinţifice ©De la comunitatea rurală la comunitatea urbană (coautor), 1978; ©Satul contemporan şi evoluţia sa istorică, 1981; ©Civilizaţia industrială şi perspectiva socială (coautor), 1983; ©Sincronism european şi cultura critică romanească, 1984; ©Timp şi cultură, 1988; ©Sociologia eminesciană, 1994; ©Istoria sociologiei. Perioada marilor sisteme, 1994; ©Sociologia şi geopolitica fronterei, 2 vol., (coord. si coautor), 1995; ©Interethnic relations in Romania (în colab), 1995; ©Teoria latenţelor. Contribuţii la studiul popoarelor, 1997; ©Istoria sociologiei. Teorii contemporane, 1997; ©Reforma oligarhică versus calea corporativă, 1997; ©Cu faţa spre Bizanţ, 1999; ©Mari sisteme sociologice europene, 1999; ©Idei politice şi sisteme sociologice româneşti, 1998; ©Enciclopedia valorilor reprimate. (1944-1999), 2 vol., (coord.), 2000; ©Starea societăţii româneşti după zece ani de tranziţie (coord. în colaborare cu E.Zamfir si C.Zamfir), 2000. Capitole în: „Sociology in Central and Eastern Europe: Transformations at the Dawn of a Millenium”, 2003, Greenwood Publishing Book şi în „Pierwsze Lata Suwerennosci. Socjologia Europy”, coord. Janusza Muchy, Mikea F. Keena, Warszava, 2004.  ©”Ţăranii şi Noua Europă” (coautor), 2003; ©Dicţionar de sociologie rurală”, Editura Mica Valahie, 2004; ©”Cu faţa spre Bizanţ”, 2004; ©Tratatul de geopolitică, 2004; ©”Noologia”, Editura Valahia, 2001; © Noopolitica. Teoria fenomenelor asincrone, Editura Ziua, 2005

Produse pe pagină:
Sortare după: