Gheorghe Buzatu

INFO CONTACT:

ghbuzatu@yahoo.com

 

REPERE BIOGRAFICE:

Data naşteri: 6 iunie, 1939

Locul naşterii: comuna Sihlea, judeţul Vrancea

 

STUDII:

clasele I-IV: Liceul Regele Ferdinand, R. Sărat (1946-1950)

clasele V-VII: idem (1950-1953)

Liceul: idem (1953-1956)

Facultatea de Filologie-Istorie, Secţia Istorie. Universitatea „Al. I. Cuza" Iaşi (1956-1961)

 

TITLU ACADEMIC:

Doctor in istorie - titlu obţinut, în 1971, la Facultatea de Istorie a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi

 

ACTIVITĂTI PROFESIONALE:

cercetător ştiinţific (1961-1992) la Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D.Xenopol" al Filialei Iaşi a Academiei Române;

cercetător ştiinţific (1992-1997) principal I al Centrului de Istorie si Civilizaţie Europeană al Filialei din Iasi a Academiei Române;

profesor universitar (1997 până în prezent), specialitatea; Istoria contemporană Relaţii internaţionale, Universitatea din Craiova.

 

FUNCŢII DE CONDUCERE:

Secretar ştiinţific (1975-1990) al Institutului "A. D. Xenopol" din Iaşi;

Director al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană (din 1992) al Filialei Iaşi a Academiei Române.

 

DOMENII ŞTIINŢIFICE DE INTERES:

Istoria contemporană a României şi universală (viaţa politică, relaţii internaţionale, istoria petrolului, epoca celui de-al doilea război mondial).

 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE:

25 cărţi publicate sub nume propriu;

36 volume coordonate sau în colaborare;

aprox. 500 de studii şi articole, note, diverse materiale etc.

 

TITLURILE A 5 PUBLICATII RELEVANTE:

România şi trusturile petroliere internaţionale până la 1929, Iaşi, Editura Junimea, 1981, XX - 272 p. (Premiul Academiei Române );

Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial,I-II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică/Editura Enciclopedică, 1988 -1995,390p. + 476 p.;

O istorie a petrolului românesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998, 572 p.;

Istoria Românilor în secolul XX. 1918-1948, Bucureşti. Editura Paideia, 1999, 685 p. (in colaborare cu prof. Ioan Scurtu; reeditare , 2002);

Maresalul Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2002, 463 p. (coordonare şi colaborare);

 

Cărţi publicate

Nicolae Iorga. Omul şi opera, vol. I, Iaşi, Editura Junimea, 1971, coordonatori Gh. Buzatu şi N. Grigoraş; vol. II, Bacău, 1994; vol. III, Iaşi, 1999.

Războiul secret. 1939-1945, Iaşi, Editura Junimea, 1973.

Dosare ale războiului mondial (1939-1945), Iaşi, Editura Junimea, 1978.

România şi trusturile petroliere internaţionale până la 1929, Iaşi, Editura Junimea, 1981 - Premiul Academiei Române.

Iaşi 1600 - 1859 - 1918, Iaşi, Editura Junimea, 1983, coordonatori Gh. Buzatu şi colaboratori - Premiul Academiei Române.

Anglo-Romanian Relations after 1821, Iaşi, Editura Academiei, 1983 - coordonatori Gh. Buzatu şi Al. Pascu.

Funcţia militantă a ştiinţei noastre istorice, în Istoria poporului român în concepţia preşedintelui Nicolae Ceauşescu, coordonador Ion Popescu-Puţuri, Editura Politică, Bucareşti, 1988.

Din istoria secretă a celui de-al doilea război mondial, 2 vol., Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică/Ed. Enciclopedică, 1988-1995; vols. I-II, ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2009.

Războiul marilor spioni, I-II, Iaşi, Editura Junimea, 1986-1990.

Eminescu: Sens, timp şi devenire istorică, 2 vol., coordonatori Gh. Buzatu, Ştefan Lemny, I. Saizu,Stela Cheptea, Iaşi, Editura Universităţii, 1988-1990; vols. I-II, ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.

Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, 2 vol., Iaşi, Editura BAI, 1990, editor, în colaborare cu Stela Cheptea, V. F. Dobrinescu, I. Saizu; ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.

Ion Antonescu, Un ABC al anticomunismului românesc, 2 vol., Iaşi - Bucureşti, Editura Moldova/Mica Valahie, 1991-1998, ediţie Gh. Buzatu.

Războiul mondial al spionilor (1939-1989), Iaşi, Editura B.A.I., 1991.

România cu şi fără Antonescu: documente, studii, relatări şi comentarii, Iaşi, Editura Moldova, 1991.

Românii în arhivele Americii, Iaşi, Editura Moldova, 1992.

... Aşa a început holocaustul împotriva poporului român, Bucureşti, Editura Majadahonda, 1995.

Românii în arhivele Kremlinului, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996; ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.

Radiografia Dreptei româneşti (1927-1941), Bucureşti, Editura FFPress, 1996, Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache.

O istorie a petrolului românesc, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998; ediţia a II-a, Iaşi, Demiurg, 2009 (vezi mai jos).

Agresiunea comunismului în România. Documente din arhivele secrete: 1944-1989, 2 vol., Bucureşti, Editura Paideia, 1998, editori Gh. Buzatu, Mircea Chiriţoiu.

Istoria Românilor în secolul XX. 1918-1948, Bucureşti, Editura Paideia, 1999; ed. a II-a, 2002 - în colaborare cu prof. Ioan Scurtu.

Mareşalul Antonescu la judecata istoriei, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2002 - coordonare şi colaborare; ediţia a II-a - Trecutul la judecata istoriei. Mareşalul Ion Antonescu: Pro şi contra, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2006.

Mareşalul Antonescu în faţa istoriei. Directive de război - editori Gh. Buzatu şi colaboratori, Craiova, Editura Helios, 2002; ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.

România şi Marile Puteri: 1939-1947, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003.

23 august 1939-1944. România şi proba bumerangului, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2003, editori Gh. Buzatu, Dana Beldiman.

A History of Romanian Oil, I-II, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004-2006 - Premiul "D. Cantemir" al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (2009).

O istorie a prezentului, Craiova, Ed. Mica Valahie, 2004; ediţia a II-a, Iaşi, Tipo Moldova, 2010.

Istoria Senatului României. 1864-2004, Bucureşti, Monitorul Oficial, 2004, colaborări Gh. Buzatu.

Arhive secrete, secretele arhivelor, 2 vol., Ed. Mica Valahie, 2005), ediţie în colaborare cu Corneliu Bichineţ.

Hitler, Stalin, Antonescu, I, Ploieşti, Editura Mileniul III, 2005.

Discursuri şi dezbateri parlamentare (1864-2004), editori Gh. Buzatu şi colaboratori, două ediţii, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2004, 2006.

Stalin, Hitler, Antonescu, II, R. Vâlcea, Rottarymond, 2007, în colaborare cu G. Rotaru.

România sub Imperiul Haosului (1939-1945), Bucureşti, Editura RAO, 2007.

Încoronarea - 15.X.1922, editori Gh. Buzatu şi Neculai Nacu, Iaşi, Studis, 2007.

Pace şi război (1940-1944). Jurnalul Mareşalului Ion Antonescu, vol. I, 1940-1941, editori Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008.

Românii din arhive, editor Gh. Buzatu, in colaborare cu Stela si Gh. Acatrinei, Bucuresti, Editura Mica Valahie, 2008.

Europa in balanţa forţelor, 1919-1939, de Gh. Buzatu si Marusia Cîrstea, Bucuresti, Editura Mica Valahie, 2008.

Antonescu, Hitler, Stalin. Un raport nefinal, III, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008.

Marea Unire a tuturor Românilor din 1918, coordonatori Gh. Buzatu, Horia Dumitrescu, Focşani, Editura Pallas, 2008.

Academia Română, Istoria Românilor, vols. VIII-IX, coordonare I. Scurtu şi, respectiv, Dinu C. Giurescu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003-2008, colaborări Gh. Buzatu.

Procesul şi execuţia Mareşalului Ion Antonescu, Alexandria, Editura TL, 2009, Gh. Buzatu, Ioana Panagoreţ, Dan Botez.

Dicţionar Enciclopedic, vols. I-VII, Bucureşti, 2001-2009, coordonare generală - Marcel D. Popa, colaboratori: Gh. Buzatu, Ion Calafeteanu, Florin Constantiniu, Dinu C. Giurescu,

Românii în arhivele străine, I-II, în colaborare cu Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Iaşi, Editura Moldova, 2009.

România în ecuaţia războiului şi păcii, 1939-1947, I-II, în colaborare cu Stela Acatrinei, Daniel Onişor, Corneliu Ciucanu, Horia Dumitrescu, Iaşi, Editura Moldova, 2009; ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Mica Valahie, 2009.

Execuţia Mareşalului Ion Antonescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009.

România Mare în ecuaţia păcii şi războiului, 1919-1947, coordonatori Gh. Buzatu şi Horia Dumitrescu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009.

Convergenţe istorice şi geopolitice: Omagiu Profesorului Horia Dumitrescu, coordonatori Stela Cheptea şi Gh. Buzatu, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009.

O istorie a petrolului românesc, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009 (vezi, mai sus, ediţia I-a, 1998).

 

Produse pe pagină:
Sortare după: